Over het maken van een krant. de volkskrant. Redactie, corrector, etc. (6:10 min)

Verschillen tussen de betaalde kranten
(0:53 min)

Over een nieuwsfotograaf
(2:47 min)

Werken voor een krant. De fotojournalist
(2:46 min)

Echt of niet? Over het schoonheidsideaal
(1:35 min)

Over de betrouwbaarheid van de media
(2:10 min)

Geschiedenis van de krant. Hoe is het ooit allemaal begonnen? (0:59 min)

De wet bescherming persoonsgegevens. Pas op met wat je deelt. (5:49 min)

Interview over raak schieten. Drie sportjournalisten aan het woord. (5:02 min)

Reclame werkt. Over het belang ervan voor commerciële omroepen en kranten. (2:00 min)

Over de eerste oorlogscorrespondent van een Engelse krant (krimoorlog). (1:03 min)

Over het maken van spotprenten
(2:33 min)

Over vrienden, normen en waarden.
(15:00 min)

Over sociale dienstplicht. Goed te gebruiken voor voeren van debat en schrijven van betoog. (10:00 min)