Deze website bevat materiaal voor docenten en leerlingen van havo onderbouw en havo bovenbouw, zoals oefeningen, theorie en linkjes naar instructiefilmpjes. Voor de docenten van de onderbouw en de bovenbouw zijn er aparte docentendelen met uitgewerkte leerlinggerichte leeslessen. De werkvormen zijn overwegend activerend.

Het lezen vanaf papier is belangrijk, want op papier kunnen leerlingen teksten markeren en daarmee leert de leerling goed te focussen op de tekst. Daarom zijn alle teksten als pdf opgeslagen zodat ze eenvoudig kunnen worden geprint. 

homepage
De homepage bevat de volgende knoppen:
 • over deze website. Handleiding, referentiekader leesniveaus, opzet en praktijkonderzoek.
 • docent onderbouw. Geeft toegang tot de beschikbare materialen voor docenten van de onderbouw.
 • docent bovenbouw. Geeft toegang tot de beschikbare materialen voor docenten van de bovenbouw.
 • leerlingen onderbouwGeeft toegang tot de beschikbare materialen voor leerlingen van de onderbouw.
 • leerlingen bovenbouwGeeft toegang tot de beschikbare materialen voor leerlingen van de bovenbouw.
docent bovenbouw
De indexpagina voor docenten van de bovenbouw:
 • methode (Talent en Diaplus)
 • materiaal (kahoot.it: quizz signaalwoorden/verbanden, teksten, beeldmateriaal en teksten in de media)
 • leeslessen (activerende leeslessen en lessenseries)
 • toetsen
docent onderbouw
De indexpagina voor docenten van de onderbouw:
 • methode (Talent en Diaplus)
 • materiaal
 • leeslessen (werkboekje begrijpend lezen)
 • toetsen
leerlingen bovenbouw
De indexpagina voor leerlingen van de bovenbouw:
 • Tekstsoorten en tekstdoelen
 • Signaalwoorden en verbanden
 • Strategieën
 • Argumenteren
 • Samenvatten
 • Tekststructuur
 • Woorden en betekenissen
 • Formulieren leesproces
 • Instructiefilms
 • Oefeningen online
 • Examen
 • Literatuur
leerlingen onderbouw
De indexpagina voor leerlingen van de onderbouw:
 • Oefenen mavo
 • Oefenen havo
 • Oefenen vwo
 • Strategieën
 • Samenvatten
 • Tekststructuur
 • Woorden
 • Instructiefilms
 • Oefeningen online
 • Fictie
De lessen kunnen los gebruikt worden of als een serie worden ingezet. Op elke eerste bladzijde van een les staat de lesopzet met: leerdoel, lesindeling, niveau en benodigde materialen. Alle benodigde teksten zijn aan de lessen toegevoegd. De teksten zijn zichtbaar te maken op het digibord. Dat is heel handig voor het geval je gaat modelen of de teksten wil bespreken. In de lesbeschrijvingen staan linkjes naar beeldmateriaal op internet. Deze linkjes zijn los van de lessen terug te vinden onder de knop instructiefilmpjes.

De docent kan de site op de volgende manieren inzetten:
– onder de aandacht brengen van de leerling
– onder de aandacht brengen van de leerling en les verwijzen naar meer informatie op de site
– teksten afdrukken op papier zodat leerlingen in de tekst kunnen schrijven
– lessen gebruiken
– lessenseries en leerlingenboekjes gebruiken. In dat laatste geval is het gebruik van de website intensief omdat leerlingen dan van alle knoppen gebruik gaan maken.

De site kan in de les bij leesvaardigheid worden opengezet, zodat je snel even een instructiefilmpje kan laten zien, bijvoorbeeld.

Leerlingen kunnen de site gewoon thuis raadplegen, maar het is natuurlijk ook goed mogelijk de site in het computerlokaal te openen als je een speciale opdracht wil geven.