“….. naar een verbeterde motivatie van havo 4-leerlingen voor het oefenen van hun leesvaardigheid”

Praktijkprobleem:
Leerlingen uit havo 4 zijn moeizaam te bewegen tot het oefenen van hun leesvaardigheid en dat heeft zijn weerslag op de kwaliteit van de lessen

Theorie:
Dat probleem beperkt zich niet tot één school, het is (PISA 2011) wereldwijd een probleem om dit type leerling te motiveren voor leesvaardigheid. Teamleiders van 40 scholen beamen het motivatieprobleem voor leesvaardigheid. (Vermaas, 20…)

Uit de theorie blijkt:
– activerende leeslessen zijn de sleutel tot succes. (Ekens) (Bonset)
– de didactiek van het modelen heeft een positief effect  (Kamalski) (Vermeij)
– gepersonaliseerd leren is de toekomst (VO Raad)
– meer autonomie en leerlinggericht onderwijs hebben een motiverend effect
– er is veel bestaand materiaal dat geschikt is, (Ravesloot).
– integreren van verschillende vaardigheden (schrijven, kijken, spreken,
 luisteren en lezen) heeft wellicht een positief effect op de leesvaardigheid

Ik legde het accent op:
1. activerende didactiek
2. bundeling van geschikte materiaal
3. meer autonomie voor de leerling op eigen leesproces
4. gepersonaliseerd leren >  dus een website ?

Onderzoeksvraag, deelvragen en interventie
Wat zijn de kenmerken van de website www.leukerlezen.nl die bevordert dat havo 4-leerlingen inzicht krijgen in de eigen leesontwikkeling en gemotiveerd raken voor hun leestaken? (*zodat de leesmotivatie verbetert.)

Deelvragen:
1. Wat zijn de criteria van de materialen (opdrachten, teksten en werkvormen) op de website “leukerlezen.nl” die het effect hebben op leerlingen, dat zij succes ervaren bij de uitvoering van de leestaken.
2. Welke materialen (opdrachten, teksten en werkvormen) op de website “leukerlezen.nl” hebben het effect op leerlingen, dat zij actief meedoen in de les en hun leesvaardigheid trainen?
3. In welke mate kan de leerling met behulp van de website “www.leukerlezen.nl” autonomie krijgen op het eigen leesproces?

Doelgroep:
Het onderzoek is verricht in havo 4
Interventie:
De website leukerlezen.nl
in combinatie met de activerende lessenserie: Vaardig in lezen
Periode:
Gedurende zes weken
Soort onderzoek:
Ontwerponderzoek, gericht op verbetering

Werkwijze
Aan de hand van een leerlingenboekje: Vaardig in lezen geef ik (onderzoekster) activerende leeslessen waarbij de website: Leukerlezen.nl wordt gebruikt. De leerlingen hebben als huiswerk de site steeds geraadpleegd voor theorie, instructiefilmpjes en oefeningen online
Ingezette instrumenten:
Kleine vragenlijst na afloop van twee leeslessen
Analyse van reflectiemodellen
Grote digitale enquête aan het einde van de lessenserie
Lesobservatie van een les modelen